ΑΤΑΕ, Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων, 3o Τρίμηνο του 2012