Ανακοίνωση για τις νέες ρυθμίσεις περί Δημοσίων Έργων (Ν.4070/2012)

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 82 / Τεύχος Α / 10-04-2012 ο νόμος 4070 / 2012, όπου με τα άρθρα 133,134,135,136,137,141,146 παρ 12 & 186 παρ 1 έως και 6 επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις σε διάφορα άρθρα του Ν. 3669 /  2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων).

Δυστυχώς από τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κο Μάκη Βορίδη δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ και των λοιπών Εργοληπτικών Οργανώσεων όπως τις παρουσιάσαμε εγγράφως αλλά και στην συνάντηση που είχαμε με τον ίδιο την 27-03-2012, πλην μιας τροποποίησης των προθεσμιών επανάκρισης  των εργοληπτικών επιχειρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 141.

Ο Νόμος 4070/2012 βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: