Ροή ειδήσεων

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για τις συναλλαγές του έτους 2006

Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ. 1103/5.9.2007 παρατάθηκαν για όλους τους υπόχρεους οι προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2006, ως ακολούθως:

– Μέχρι την 30η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3
– Μέχρι την 7η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6
– Μέχρι την 14η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9
– Μέχρι την 21η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν ανάλογα και για την υποβολή του ισοζυγίου της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (όσων τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας), της διαχειριστικής περιόδου 1.1 – 31.12.2006.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας ή μη εργάσιμης ημέρας για τις Δ.Ο.Υ., οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ