Ροή ειδήσεων

Υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν την τήρηση & λειτουργία του μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων της Δ/νσης Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15)

Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ με τις σχετικές προτάσεις προς το Υπουργείο βρίσκονται εδώ.

Η επιστολή του Υπουργείου με αρ. πρωτ. Δ15/οικ/18461/09-11-2012 βρίσκεται εδώ.

Η σχετική διαβιβαστική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους ΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ