Ροή ειδήσεων

ΥΠΕΘΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΠΕΘΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
 
Η ΠΕΣΕΔΕ μετά το «Ευήκον ους» του Υφυπουργού ΥΠΕΘΟ κ. Μπέζα στην συντονιστική των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο αίτημα της αναστολής του τρόπου φορολόγησης των ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων Δ.Ε. συνέχισε συστηματικά ένα δεύτερο κύκλο συνδικαλιστικών παρεμβάσεων.
 
Σε συνεργασία με τα Περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ και των Συνδέσμων της Περιοχής επαναδιατυπώνεται το αίτημα που αφορά στην αναστολή της διάταξης φορολόγησης ώστε να δοθεί αναγκαίος χρόνος για ουσιαστικές συζητήσεις με το ΥΠΕΘΟ.
 
Μέχρι στιγμής έχουν αποσταλεί σχετικά υπομνήματα από τα Τμήματα του ΤΕΕ Κεν. Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Ανατολικής Κρήτης και έχει εκφραστεί η συμπαράσταση και άλλων τμημάτων που περιμένουμε την γραπτή υλοποίηση της.
 
Ύστερα από τα πιο πάνω επιδιώκεται συνάντηση του κυρίου Υφυπουργού με τους Προέδρους του ΤΕΕ και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος.
 
Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για κάθε εξέλιξη.
 
Υπομνήματα: