Ροή ειδήσεων

ΤΣΜΕΔΕ: Οδηγίες Αποστολής της Αίτησης Διακανονισμού (Ν.4321/15) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Web Site του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. www.tsmede.gr

Αγαπητέ/ή ασφαλισμένε/η του Ταμείου μας,
Είναι δυνατόν πλέον να καταθέτετε την Αίτησης Διακανονισμού (Ν.4321/15) των οφειλών σας προς το Ταμείο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ταμείου (www.tsmede.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας ακολουθήστε τα βήματα του συνημμένου εδώ 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ