Ροή ειδήσεων

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για το νέο ΓΕΜΗ και την σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ)

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο: Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ