Οφειλές Tag

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: 'Έκτακτη χρηµατοδότηση υπερχρεωµένων Ο.Τ.Α. για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών' βρίσκεται εδώ. Η Εγκύκλιος 54 (στο κείμενο της επιστολής του ΥΠΕΣ αναφέρεται εκ παραδρομής ως...