Ροή ειδήσεων

ΣΠΕΔΕ Καστοριάς – Διαμαρτυρία για ανεπαρκή προϋπολογισμό μελέτης

 

Ο ΣΠΕΔΕ Νομού Καστοριάς με την ακόλουθη επιστολή της προς την Επιτροπή Δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δρόμου Δενδροχωρίου – Κορομηλιάς», που υπογράφει ο πρόεδρός του Χρήστος Κοτορένης, διαμαρτύρεται για τον προϋπολογισμό της μελέτης που δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες κατασκευής του, ζητώντας την επανασύνταξή της. Ειδικότερα επισημαίνει:
 
«Μετά από παράπονα μελών του Συλλόγου μας ενδιαφερομένων για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ» σας επισημαίνουμε ότι στον προϋπολογισμό της μελέτης δεν ελήφθσαν υπ’όψη οι πραγματικές συνθήκες κατασκευής του έργου.
Συγκεκριμένα:
Α) στο κεφάλαιο χωματουργικά: δεν συμπεριλήφθησαν οι δαπάνες φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών.
Β) στο κεφάλαιο τεχνικά: δεν προβλέφθηκαν οι αντίστοιχες με τις εργασίες της μελέτης κατηγορίες σκυροδέματος. (π.χ. σκυρόδεμα C16/20 φρεατίων και πτερυγοτοίχων).
Γ) στα κεφάλαια οδοστρωσία και ασφαλτικά: δεν υπολογίστηκε σωστά η συνολική δαπάνη μεταφοράς δηλαδή η απόσταση μεταφοράς (33,5km για την μεταφορά των αδρανών και 26,5 km για τη μεταφορά της ασφάλτου), η ορεινή διαδρομή και η άνοδος των καυσίμων.
Μετά από τα παραπάνω τα μέλη μας δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό του έργου, δηλώνοντας ότι με αυτές τις συνθήκες αδυνατούμε να το εκτελέσουμε.
Παρακαλούμε για την επανασύνταξη της μελέτης λαμβάνοντας υπ’όψη τα πραγματικά στοιχεία κατασκευής του έργου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν».
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ