Ροή ειδήσεων

ΣΕΔΕ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας: Αναστολή του Νόμου φορολόγησης ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων

 

Ο ΣΕΔΕ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας με την ακόλουθη επιστολή που απηύθυνε στις 16-5-2007 στους υφυπουργούς Οικονομικών Αντώνη Μπέζα και ΠΕΧΩΔΕ Σταύρο Καλογιάννη ζητά την αναστολή του τρόπου φορολόγησης των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων:

Κύριε Υπουργέ,
 
Ο σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων Θεσπρωτίας που αριθμεί 120 ενεργά μέλη σας μεταφέρει την απογοήτευση των μελών του για τον τρόπο φορολόγησης από 1-1-2007 των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τον κλάδο μας.
Με το νέο νόμο 3522/2006 τροποποιήθηκε το άρθρο 34 του Κ.Φ.Ε. που αφορά τον προσδιορισμό του εισοδήματος και ορίζει τον λογιστικό τρόπο υπολογισμού των κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση των δημοσίων έργων – Ηλεκτρονικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αλλά και ιδιωτικών έργων που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για έργα που αναλαμβάνονται από την 1-1-2007.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων για τους παρακάτω λόγους:
  1. Αυξάνει το κόστος λειτουργίας των τεχνικών επιχειρήσεων διότι απαιτείται τήρηση των βιβλίων από εξειδικευμένους λογιστές και προσωπικό διότι απαιτείται να τηρούνται λογαριασμοί και κόστος ανά έργο με δυσκολίες πραγματικές για τον επιμερισμό των κοινών δαπανών ανά έργο και ανά τμήμα των έργων σε αυτά που πιστοποιήθηκαν και τιμολογήθηκαν και σε εκείνα που εκτελέστηκαν και δεν πιστοποιήθηκαν. Λάβετε υπόψη ότι μικρές ατομικές επιχειρήσεις εκτελούν πολλά και μικρού προϋπολογισμού έργα και όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατη η τήρηση αυτών των βιβλίων.
  2. Απαιτείται η σύνταξη απογραφής των υπό εκτέλεση έργων στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, διαδικασία δύσκολη και επίπονη με στοιχεία που θα δημιουργήσουν αμφισβητήσεις και προστριβές με τις φορολογικές αρχές.
  3. Δημιουργούνται προϋποθέσεις άδικης φορολόγησης στις περιπτώσεις που έργα εκτελέστηκαν στο τέλος μιας διαχειριστικής περιόδου και πιστοποιούνται την επόμενη περίοδο με αποτέλεσμα την περίοδο της πιστοποίησης να μην υπάρχουν έξοδα και η φορολογία να γίνεται με υψηλότερους συντελεστές.
  4. Υπάρχουν πάρα πολλές δαπάνες ειδικά στα μικρά έργα που δεν υπάρχουν παραστατικά π.χ. μεμονωμένα άτομα εργάζονται με τιμές μονάδος ή κατ’ αποκοπή χωρίς να διαθέτουν τιμολόγια και ως δαπάνη φαίνονται τα ημερομίσθια. Εάν δεν εκτελεστούν τα μικρά έργα με αυτό το τρόπο και από αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά στις απομακρισμένες περιοχές θα είναι αδύνατον να εκτελεστούν.
Για τους παραπάνω λόγους:
Ζητάμε την αναστολή των διατάξεων έχοντας την γνώμη ότι μέσα από τον διάλογο και την ανάδειξη των δυσκολιών και των προβλημάτων θα πειστείτε για την αδυναμία εφαρμογής τους.
Πιστεύουμε πως η διατήρηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης είναι διαφανής και προσδιορίζει με συγκεκριμένο τρόπο τα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα, ενσωματώνοντας και τις για οποιονδήποτε λόγο μεταγενέστερες πληρωμές εργασιών που εκτελέστηκαν αλλά δεν πιστοποιήθηκαν σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σαρακατσάνος Παναγιώτης
Ο Γεν. Γραμματέας
Μήτσης Ευθύμιος
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ