Ροή ειδήσεων

ΣΕΔΕ Δ. Μακεδονίας: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν.4281/2014, αρ.1 παρ.10 και με αρ.Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 του Υπ. Ανάπτυξης – Κατάθεση Υπομνήματος στο «ΣΥΝΗΓΟΡΟ του ΠΟΛΙΤΗ»

Το σχετικό υπόμνημα βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία:
Βήμα
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ