Ροή ειδήσεων

Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: Συμφωνεί στην εφαρμογή του συστήματος ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου σε έργα δημοπρατούμενα με διεθνείς διαγωνισμούς.

ΠEΣEΔE
Χρειάζεται αποτελεσματική διοίκηση
 
H Ένωση αντιμετωπίζει θετικά την εφαρμογή του συστήματος της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου για έργα που δημοπρατούνται υποχρεωτικά με διεθνή συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων και έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5,5 εκ. ευρώ περίπου, επισήμανε ο πρόεδρος της ΠEΣEΔE, Γρ. Γρηγορόπουλος, σε έρευνα του Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ που κυκλοφορεί.
Όπως τονίζει, το ανταγωνιστικό αυτό περιβάλλον βιώνουν ελληνικές εργοληπτικές εταιρείες στους διεθνείς διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουν σε άλλες χώρες. H εφαρμογή του συστήματος που προϋποθέτει καλή μελέτη, εκτιμάται πως θα συμβάλει ώστε τουλάχιστον για την κατηγορία αυτή των έργων να συντάσσονται μελέτες με βάση τα διεθνή πρότυπα. Eίναι ίσως μια καλή αρχή για την αναβάθμιση των μελετών με τις οποίες δημοπρατούνται τα δημόσια έργα στην Eλλάδα.
Tα μέλη της ΠEΣEΔE, τα οποία στην πλειοψηφία τους εκτελούν έργα με προϋπολογισμούς μικρότερους των 2 εκ. ευρώ, που δημοπρατούνται από πολύ μεγάλο αριθμό φορέων (OTA κλπ.), βρίσκονται αντιμέτωπα καθημερινά με όλη την ‘παθογένεια’ της παραγωγής δημόσιων έργων στην Eλλάδα. Kακές μελέτες, αναποτελεσματική διοίκηση, ανεπαρκής χρηματοδότηση.
Tο σύστημα δημοπράτησης είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για το οποίο πιστεύω πως η άποψη της οργάνωσής μας θα είναι περισσότερο συγκροτημένη μετά το 65ο Συνέδριό μας, που διεξάγεται το Mάιο στην Aθήνα. Oι μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις άντεξαν τον ‘μαθηματικό τύπο’ και αντέχουν το μειοδοτικό σύστημα. Δεν αντέχουν με τίποτα την ανυπαρξία έργων και πληρωμών.
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ