Ροή ειδήσεων

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής – Έγγραφο της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ