Ροή ειδήσεων

Nόμος υπ’ αριθμ. 5005 ( ΦΕΚ Α’ 236/21.12.2022) : Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ