Ροή ειδήσεων

Νόμος 4974/2022 (ΦΕΚ 185 Α’/29.09.2022) με τίτλο: «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 52 του οποίου γίνεται Κατάργηση Τεχνικών Συμβουλίων Εποπτευόμενων Φορέων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ