Ροή ειδήσεων

NOMOΣ 4329/2015 Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις.

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ