Ροή ειδήσεων

Νέο Ενημερωτικό Έντυπο Είσπραξης Πόρων υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την Εθνική Τράπεζα

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή 15-07-2011 η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να εισπράξει κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, δεν αποδέχεται το γνωστό τετραπλότυπο καρμπονιζέ έντυπο, αλλά πλέον χορηγεί ένα νέο μονοσέλιδο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΡΩΝ, όπως φαίνεται παρακάτω.
Στο έντυπο αυτό, εμείς πρέπει να συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας την ημερομηνία και στα αντίστοιχα πεδία τον κωδικό καταβολής (08, 10, ή ό,τι άλλο), το ποσό του λογαριασμού επί του οποίου υπολογίζονται οι κρατήσεις, καθώς και το ποσό κατάθεσης. Βέβαια το έντυπο αναφέρει ότι τα τελευταία συμπληρώνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο και το προς πληρωμή ποσό προκύπτει αυτόματα, πλην όμως σε αρκετά υποκαταστήματα της Εθνικής, οι ταμίες απαιτούν από μας την συμπλήρωση. Να επισημάνουμε ότι στις κρατήσεις υπολογίζουμε ΕΜΠ όπου προβλέπεται, οπωσδήποτε χαρτόσημο 2,4% και δεν προσθέτουμε κανένα ποσό για προμήθεια τραπέζης. Για κάθε κωδικό, απαιτείται διαφορετικό έντυπο και παίρνουμε διαφορετικό αποδεικτικό.
Ειδικά για τον πόρο 0,6%, για λίγες ακόμα ημέρες, θα βρίσκεται σε χρήση το γνωστό καρμπονιζέ έντυπο. Από το ΤΣΜΕΔΕ μας ενημέρωσαν ότι μετά από περίπου 15 ημέρες θα υπάρχει αντίστοιχο νέο έντυπο και για τον πόρο αυτό. Είναι βέβαια γνωστό ότι η Τράπεζα Αττικής κάνει χρήση αυτού του εντύπου εδώ και αρκετά χρόνια. Πλέον οι κρατήσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο (αυτόματα με πλήρη υπολογισμό) και στις δύο συμβεβλημένες με το Ταμείο μας τράπεζες.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ