ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Νο.130: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ