ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Νο 128 : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ