Ροή ειδήσεων

Κ.Υ.Α. Υπ. Οικ. & Εργασίας και Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας για υποχρεωτικό συμψηφισμό επιστροφών ΦΠΑ και φόρου με οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, από την 1η Ιουλίου 2014

Η σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 906 2014) βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ