Ροή ειδήσεων

Καθορισμός της αμοιβής του εργολάβου με κατΆ αποκοπή τίμημα για μελέτη και κατασκευή του έργου . Νέες εργασίες . Περιεχόμενο συγκριτικό πίνακα . Αμοιβή μελετητή για μεταγενέτερες τροποποιήσεις της μελέτης.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ