Ροή ειδήσεων

Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, σταθερότητα των αναθεωρημένων συμβατικών τιμών καθόλη τη διάρκεια του έργου, δεν στερεί το αρμόδιο δικαστήριο από την δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στις συμβάσεις, όχι μόνο όταν συντρέχουν ο

Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, σταθερότητα των αναθεωρημένων συμβατικών τιμών καθόλη τη διάρκεια του έργου, δεν στερεί το αρμόδιο δικαστήριο από την δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στις συμβάσεις, όχι μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ αλλά και τα άρθρα 200 και 288 ΑΚ, τα οποία έχουν ανάλογο εφαρμογή, επειδή αποδίδουν γενική αρχή του δικαίου. Καθορισμός προσθέτων τιμών υλικών κατασκευής του έργου πλέον των συμβατικών, προς κάλυψη ζημίας λόγω υποτίμησης της δραχμής.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ