Ροή ειδήσεων

Γενικό Έγγραφο 90698/22.02.23 του e – ΕΦΚΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση των ωφελούμενων της ολοκληρωμένης δράσης “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ