Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Πρόσκληση για την παρουσίαση νομοσχεδίου με θέμα: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών»

Κατηγορία: