Ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας - Δελτίο Τύπου του e-ΕΦΚΑ

Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου του e-ΕΦΚA με θέμα "Ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας"

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: 
Φορέας: