Ροή ειδήσεων

Απόφαση 95213/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών»

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ