Ροή ειδήσεων

Εγκύκλιος 36/ 01.12.2022 του ΕΦΚΑ: Πάγια ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4997/2022.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ