Ροή ειδήσεων

Εγκύκλιος 2071 /13-09-2022 της ΑΑΔΕ με τίτλο: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. στην περίπτωση παράδοσης ακινήτου σε αναστολή της παρ 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 – Α’ 248), το οποίο παραδίδεται κατόπιν πλειστηριασμού

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ