Ροή ειδήσεων

Εγκύκλιος 18998/2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες»

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ