Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την αύξηση του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου, σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 38866/21.04.2022 Υπουργικής Απόφασης».

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ