Ροή ειδήσεων

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Εγκύκλιοι εφαρμογής Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης τιμών σε προμήθειες και υπηρεσίες – παρ. 9 έως 10 Α άρθρου 53 Ν. 4412/2016

Δείτε εδώ “Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2022”

 

Δείτε εδώ “Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών”

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ