Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: “Δημοσίευση ν. 4903/2022 – Τροποποίηση ν. 4412/2016 και ν. 4782/2021- Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων”

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4903/2022 (Α46/5-3-2022) με τίτλο “Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις”, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις  που αφορούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα:
– τα άρθρα 1 – 14 ρυθμίζουν τις ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ έργων υποδομών
– τα άρθρα 18 – 26 αφορούν λοιπές ρυθμίσεις δημοσίων συμβάσεων που τροποποιούν επιμέρους άρθρα των ν. 4412/2016 και 4782/2021.

Πιο συγκεκριμένα, με τις εν λόγω διατάξεις τροποποιούνται τα άρθρα 1 (προσθήκη παρ. 8), 128 (προσθήκη παρ. 6), 136Α , 150, 153 (προσθήκη παρ. 23Α) και 183Α του ν. 4412/2016

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ