Ροή ειδήσεων

Διευκρινιστικές – συμπληρωματικές οδηγίες για την ένταξη έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2014

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία:
Αρχείο Νομοθεσίας
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ