Ροή ειδήσεων

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) προβαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Μεθοδολογικού Συστήματος Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Φορέων στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων».

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουνίου 2015. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eaadhsy@eaadhsy.gr με βάση πρότυπο έγγραφο υποβολής προτάσεων.

Δείτε περισσότερα, στην ανακοίνωση του Προέδρου της Αρχής για τη δημόσια διαβούλευση.

Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη – Μέρος Α Αντικείμενο και προδιαγραφές έργου.

Πρότυπο έγγραφο σχολίων.

Κατηγορία:
Νομικά Νέα
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ