Ροή ειδήσεων

Διαβίβαση για ενέργειες της επιστολής της ΠΕΣΕΔΕ για την αναίτια ταλαιπωρία των μελών μας – εργοληπτών δημοσίων έργων, κατά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Το διαβιβαστικό για ενέργειες θα βρείτε εδώ

Την από 09-04-2014 επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ για την αναίτια ταλαιπωρία των μελών μας–εργοληπτών δημοσίων έργων, κατά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας θα βρείτε εδώ

  

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ