Αρχείο βήματος συνδέσμων

«Ενημερωνόμαστε για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»Πρόσκληση του ΣΕΔΕ Θράκης σε ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 εδώ...

«Ενημερωνόμαστε για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»Πρόσκληση του ΣΕΔΕ Έβρου σε ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 15 Απριλίου εδώ...

Η σχετική πρόσκληση βρίσκεται εδώ.Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ....

«Ενημερωνόμαστε για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»Η πρόσκληση του ΣΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας εδώ...