Ροή ειδήσεων

Απόφαση ΔΕΔ 1449/2022 Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών: Η δαπάνη του ΕΝΦΙΑ εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλοδαπής εταιρίας ιδιοκτησίας ακινήτου για περιπτώσεις που μια επιχείρηση επαναχρεώνει σε τρίτους βάση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ