Ροή ειδήσεων

Απόφαση Δ. ΟΡΓ. Α 1050201 ΕΞ 2022 /08-06-2022 ΑΑΔΕ: Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ