Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. Α.1165 του Διοικητή της ΑΑΔΕ: Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ