Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. Α. 1078 (ΦΕΚ Β’ 3472/24.05.2023) Υπουργείου Οικονομικών: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ