Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 1571 (ΦΕΚ Β’ 3493/25.05.2023) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1215/18-03-2015 (Β’ 608) απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ