Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. 1123 (ΦΕΚ Β’ 5037/10.08.2023) ΑΑΔΕ: Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’ 206)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ