Ροή ειδήσεων

Απόφαση A. 1058 /06-05-2022 της ΑΑΔΕ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3007 και Β’ 3129) – Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ