Ροή ειδήσεων

Απαντητική επιστολή του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ προς τον ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ που αφορά στς εγγυητικές επιστολές

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ (117 27/3/2014) με θέμα «Μείωση απαιτούμενων πρόσθετων ασφαλειών (αντεγγυήσεων) για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών πρόσθετων εγγυήσεων του αρ.35 Ν.3669/2008» βρίσκεται εδώ.

Η επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ (177 23/5/2014) με θέμα «Υποβολή όχλησης για τη μείωση απαιτούμενων πρόσθετων ασφαλειών (αντεγγυήσεων) για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών πρόσθετων εγγυήσεων του αρ. 35 Ν.3669/2008» βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ