Ροή ειδήσεων

Αναγκαιότητα γνωμοδοτήσεων Ν.Σ.Κ. επί ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων – Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ