Ροή ειδήσεων

ΑΑΔΕ: Βασικοί κανόνες που διέπουν τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. και τη συμμετοχή της Φορολογικής Διοίκησης σε αυτές

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ