Ροή ειδήσεων

ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα κώδικα διοικητικής διαδικασίας & λοιπόν διοικητικών διαδικασιών (Ηλεκτρονικά έγγραφα- κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων- βεβαίωση γνήσιου υπογραφής)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ