ΥΠΟΙΚ: Περί προκαταβλητέου φόρου αμοιβών μηχανικών οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Περί προκαταβλητέου φόρου αμοιβών μηχανικών οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης.

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Κατηγορία: