Συνέντευξη της κας Β. Αψώκαρδου, Προέδρου του ΣΠΕΔΕ Ν. Λέσβου

Την συνέντευξη με θέμα '' Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ '' θα την παρακολουθήσετε εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: