Σειρά ενημερωτικών ημερίδων με θέμα ΕΣΗΔΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) ξεκινά η ΠΕΣΕΔΕ. Πρώτες εκδηλώσεις σε Ιωάννινα και Κοζάνη

Σειρά ενημερωτικών ημερίδων με θέμα ΕΣΗΔΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) ξεκινά η ΠΕΣΕΔΕ. Πρώτες εκδηλώσεις σε Ιωάννινα και Κοζάνη

Σειρά ενημερωτικών ημερίδων με θέμα ΕΣΗΔΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) ξεκινά η ΠΕΣΕΔΕ

1η Ημερίδα στα Ιωάννινα την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 12.30πμ στο ΤΕΕ τμ. Ηπείρου (Αραβαντινού 6-8, Ιωάννινα)

2η Ημερίδα στην Κοζάνη την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 18.30μμ στο ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη).

Φορέας: